Top
AOW groot
Category:

De Algemene Ouderdomswet (hierna AOW) is het overheidspensioen dat wordt opgebouwd over 50 jaar (2% per jaar ) en keert uit op je wettelijke AOW-leeftijd. Je merkt niets van de opbouw, de premies worden automatisch via je inkomen verrekend en als je niet werkt, dan bouw je evengoed op en kost het je niets. De enige voorwaarde voor opbouw is, dat je als ingezetene staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bij uitschrijving bij de BRP blijf je wel Nederlander, maar heb je geen woonadres meer in Nederland. Dit heeft als gevolg dat de opbouw van de AOW wordt stopgezet. Je kunt ervoor kiezen om de opbouw vrijwillig voort te zetten.

De kosten van deze vrijwillige opbouw zijn afhankelijk van: 
– De periode dat je buiten Nederland woonachtig bent
– De hoogte van je inkomen  

In 2022 bedroegen de kosten voor vrijwillige voortzetting, afhankelijk van je inkomen, minimaal € 536 en maximaal € 5.364 per jaar. Via deze link kun je de kosten van vrijwillige voortzetting van de AOW berekenen.

Let op! Mocht je kiezen voor een vrijwillige voorzetting, houdt er dan rekening mee dat het betaalde geld, bij onverhoopt overlijden voor aanvang van de AOW leeftijd, niet wordt terugbetaald.

AOW tabel

In bovenstaand schema staan enkele AOW leeftijden die de overheid in 2019 heeft bepaald. Ben je geboren na 1 juli 1990 dan is je AOW leeftijd zelfs 69 jaar en 6 maanden.

Krijg je AOW uitgekeerd als je in het buitenland woont?

Woon je, op je AOW leeftijd, buiten Nederland of ben je van plan om buiten Nederland te gaan wonen? Dit kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van de opgebouwde AOW. Klik op deze SVB link of er met jouw woonland een verdrag met Nederland bestaat. In dit verdrag is opgenomen of er recht is op een AOW uitkering en de hoogte ervan.