Top
Bankzaken
Category:

Ben je uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) en niet ingeschreven in een ander land? Dan verandert er helemaal niets aan de voorwaarden en het gebruik van je bankrekeningen. Ook voor iedereen die in Nederland verblijft zonder vast woonadres, maar met een briefadres verandert er helemaal niets.

Er zijn wel voorwaarden van toepassing als je tijdelijk of permanent emigreert/je inschrijft in een ander land. Er wordt onderscheid gemaakt tussen emigreren binnen de EU, buiten de EU, de VS, Australië en de UK. Zie voor uitgebreide informatie de website van je bank.

Depositogarantiestelsel

Het saldo op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt De Nederlandsche Bank (DNB) dat je je geld terugkrijgt. Van 1 cent tot maximaal € 100.000 per persoon, per bank. Hiervoor hoef je niet ingeschreven te zijn in de BRP.

Mocht je over een groot spaarsaldo beschikken, let dan nog op de volgende zaken:

  1. Het maximum van €100.000 per persoon is per organisatie! Heb je bijv. bij de SNS en de ASN bank een rekening met meer dan 100K, dan krijg je in geval van een faillissement niet je gehele bedrag terug. SNS en ASN zijn onderdeel van dezelfde organisatie: de Volksbank
  2. Heb je een deposito spaarrekening? Check dan of dit een achtergesteld deposito is. Bij een achtergesteld deposito kun je, in geval van faillissement, geen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel van DNB. Als individuele schuldeiser sluit je achteraan (=achtergesteld) de rij van schuldeisers.
Spaarsaldo

Bij uitschrijving uit de BRP, krijg je van de belastingdienst een verzoek om een M aangifte te doen. Heb je geen inkomen en geen vastgoed in Nederland? Dan ben je na het doen van deze aangifte niet meer belastingplichtig. Je hoeft over je spaarsaldo geen belasting te betalen.  Belasting over spaargeld wordt alleen geheven in het woonland van de aangever.

Tip: let er bij uitschrijving en weer inschrijving op dat je dit doet voor of na 31 dec/1 jan. Dit is namelijk de peildatum die de grondslag legt voor de belastingaanslag over je bezittingen.

 Creditcard

Tip: Check voor vertrek tot wanneer je creditcards geldig zijn. De nieuwe kaarten worden nl. naar je woon/briefadres gestuurd. In de algemene voorwaarden van ICScards staat overigens dat ze de kaart direct kunnen blokkeren als je Nederland gaat/hebt verlaten om elders te gaan wonen (n.v.t. want je reist!) of niet meer op het opgegeven woonadres woont. Klik hier voor meer informatie. Zolang de rekening wordt betaald, zal er vast niets veranderen.