Top
Belastingdienst groot
Category:

In deze blog delen we onze ervaring met uitschrijving uit Nederland en de belastingdienst. Elke situatie is uniek, dus neem bij vragen zelf contact op met de belastingdienst.
Tip: Bel je met de belastingdienst? Vraag altijd waar je de ontvangen informatie online kunt terugvinden.

Zoals je in onze blog over werk hebt kunnen lezen, zijn er een aantal factoren die van invloed zijn op je belastingplicht/aangifte:

Belastingplicht
  1. Hier ga je niet uitschrijven en verandert er niets aan je huidige belastingsituatie, je ontvangt een P-aangifte formulier
    Tip: Schrijf je niet in op het woonadres van iemand anders. De belastingdienst ziet jullie mogelijk als fiscale partners. Dit kan gevolgen hebben voor de aangifte en voor eventuele toeslagen die jij of de woonadresgever ontvangt. Inschrijven op het brief/correspondentieadres van iemand anders heeft geen fiscale gevolgen.
  2. In dit geval laat je weten dat je langer dan 8 maanden (binnen één jaar) buiten Nederland verblijft. Je ontvangt eenmalig een M-aangifte formulier. Heb je geen eigen woning en geen inkomen uit Nederland? Dan ben je over de periode van uitschrijving niet belastingplichtig. Mocht je een verzoek tot aangifte krijgen, dan moet je daar wel op reageren. Er valt alleen niets aan te geven, dus dat geef je door. Over je spaargeld betaal je ook geen belasting. Deze belasting wordt ingehouden in het land waarin je woonachtig bent. Je bent niet geëmigreerd, maar aan het reizen. Om die reden betaal je geen belasting. Alleen ervaren medewerkers van de belastingdienst hebben deze kennis!
  3. In dit geval heb je misschien wel een koop/huurwoning, maar laat je weten dat je langer dan 8 maanden (binnen één jaar) buiten Nederland verblijft. Je ontvangt eenmalig een M-aangifte formulier en blijf je door je woning belastingplichtig in Nederland. De jaren na je M-aangifte ontvang je weer een C aangifte formulier. Ga je weer inschrijven in de BRP? Dan ontvang je weer eenmalig een M-aangifte formulier en de jaren daarna is alles weer “normaal” met een P-aangifte.
  4. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een woning. Je ontvangt een M-aangifte en blijft daarna via een C-aangifte belastingplichtig in Nederland. De Kamer van Koophandel hanteert ook regels m.b.t. uitschrijving uit de BRP. De belastingdienst en KvK hebben een online koppeling met elkaar. Zolang jouw onderneming omzet blijft genereren en per kwartaal de btw-aangifte blijft doen, dan zal de KvK de onderneming niet verwijderen uit haar register.
  5. Ben je nergens ingeschreven en heb je inkomen uit Nederland en uit het buitenland? Check dan de 183 dagen regeling. In deze regeling is vastgelegd welk land de belasting mag heffen. Check ook de andere situaties die op de website van de belastingdienst beschreven zijn.
  6. De belastingdienst behandelt een uitschrijving korter dan een jaar, niet als een “emigratie”.

Voorbeeld 1: Je bent uitgeschreven uit de BRP en hebt geen inkomen/woning in Nederland. Over de periode in het buitenland ben je niet meer belastingplichtig in Nederland.  Ben je binnen een jaar weer ingeschreven? Dan behandelt de belastingdienst je aangifte alsof je volledig in Nederland aanwezig was en moet je alsnog over het hele jaar belasting betalen. De M-aangifte vervalt en je kunt het formulier om laten zetten in een P-aangifte formulier.

Voorbeeld 2: Dezelfde situatie dan voorbeeld 1, maar je bent wel langer dan 1 jaar uitgeschreven uit de BRP. Maar je geeft aan je weer in te schrijven. Je bent dan niet belastingplichtig over het deel buiten Nederland, maar kunt wel je M-aangifte formulier om laten zetten in een P-aangifte formulier.

Voorbeeld 3: Dezelfde situatie als voorbeeld 1, maar dan met het verschil dat je wel een woning/inkomen in Nederland hebt. Je bleef al belastingplichtig, maar ook in dit geval kun je het M-aangifte formulier om laten zetten in een P-aangifte formulier.

Belasting 3
Wat is een P aangifte?

Dit is een aangifte formulier inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting betaal je onder andere over inkomsten uit werk, eigen woning, sparen en beleggen. Bijgaand een handige link om anoniem een proefaangifte te maken.

Wat is een M aangifte?

M staat voor Migratie aangifte. Je ontvangt dit formulier als je bent uitgeschreven uit de BRP. Eigenlijk is dit een soort “eind” afrekening. Uit deze aangifte ontstaat een conserverende aanslag.

Wat is een conserverende aanslag?

De belastingdienst berekent over je pensioenreserveringen hoeveel belastingvoordeel je hebt ontvangen over de opbouw van dit pensioen. Je hoeft de conserverende aanslag, maximaal 10 jaar niet te betalen, als je je houdt aan de Nederlandse belastingregels.

Dat houden aan betekent, dat je het pensioen niet af moet (laten) kopen. Na die 10 jaar kun je om kwijtschelding vragen. Waarschijnlijk zul je niet 10 jaar reizen, dus schrik niet als je de aanslag krijg, want die vervalt sowieso als je weer in Nederland bent ingeschreven.

Wat is een C aangifte?

Doe aangifte met een papieren aangifteformulier C als je het hele jaar niet in Nederland woonde, en het hele jaar belastingplichtig en/of premieplichtig was in Nederland.

Bereikbaar blijven voor de belastingdienst

Wij hebben de belastingdienst verzocht om alleen digitaal met ons te corresponderen. Bespaart papier, energie voor bezorgen, etc. Dat verzoek is afgewezen. Omdat wij geen woonadres/briefadres wilden opgeven, hebben wij gevraagd of er nog een andere mogelijkheid is. Die is er: Het correspondentieadres!

Je stuurt, per post, een brief (zie voorbeeldbrief) naar:

 Belastingdienst

T.a.v. afdeling Klantbeheer
Postbus 2891
6401 DJ  Heerlen