Top
Uitschrijving BRP
Category:
Update 25 oktober 2023

Als je langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft, dan ben je verplicht om je uit te schrijven. Heb je een voertuig, dan gaat het RDW je voertuig, na uitschrijving direct uit het systeem verwijderen en mag je niet meer op de openbare weg rijden en heb je uiteraard geen dekking meer van je verzekering. Zie dit artikel. De rest van de blog is nog steeds van toepassing.

Dit is een uitgebreide blog over alle facetten die betrekking hebben op uitschrijving uit de Basis Registratie Personen (hierna BRP). We starten met een korte uitleg over de BRP en daarna komen alle onderdelen beknopt aan bod. Onderaan de blog hebben we de onderdelen in een overzichtelijk schema gezet, met een link naar uitgebreide informatie per onderdeel.

brp lets get started

Voordat we besloten om voor onbepaalde tijd op avontuur te gaan, hadden we er geen idee van dat de overheid regels hanteert als je langer dan 8 maanden, binnen één jaar, buiten Nederland verblijft. Hoe meer we onderzochten, hoe vaker wij ons afvroegen: voor wie zijn deze regels voordelig? Niet voor de mensheid, voor wie dan wel? Wie heeft hier wel baat bij? Als wij onze regeringsleiders gekozen hebben, waarom worden er dan zoveel besluiten genomen die in het nadeel van de mensheid zijn? Waarschijnlijk kom je na het lezen van deze blog tot dezelfde conclusie.

We hebben ervoor nu wel mee te dealen en daarom zetten we zoveel mogelijk relevante informatie over de Basisregistratie Personen (BRP) en reizen voor je op een rijtje.

Wat is de BRP?

De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen).

Welke instantie verwerkt jouw persoonsgegevens?

De (woonplaats) gemeente bewerkt je dossier, van geboorte tot overlijden en elke gebeurtenis daartussenin. Ga je trouwen? Dan wordt dit in je dossier verwerkt. Als je gaat verhuizen, dan verhuist je dossier mee naar de nieuwe gemeente.

Wat is de RNI?

Als je verhuist naar het buitenland, dan wordt je dossier overgeheveld naar het niet -ingezetene-deel van de BRP. Dit gedeelte heet de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Wanneer moet ik mijn uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten uitschrijven?

Als je in een periode van een jaar, meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, dan is uitschrijving wettelijk verplicht. Deze 8 maanden hoeven niet aaneensluitend te zijn. Heb je een huis, een onderneming of inkomen in Nederland hebt? Ook dan is  uitschrijving verplicht.

Hoe schrijf je uit?

Dat is heel eenvoudig en doe je door online een formulier op de website van je woonplaats gemeente in te vullen. Je kunt dit de dag voor vertrek doen. Het mag in ieder geval niet eerder dan vijf dagen voor je vertrek.

De Gemeente vraagt bij uitschrijving een adres op te geven. Welk adres moet ik opgeven?

Het systeem is (opzettelijk) heel star. Je kunt geen adres in Nederland opgeven, want je moet je uit Nederland uitschrijven. Je gaat niet emigreren en je gaat je ook niet in je reisland registeren en toch verplicht de gemeente je een adres in het buitenland op te geven. Je kunt je eerste reisbestemming opgeven.

Welke organisaties hebben een online koppeling met het BRP en gebruiken mijn persoonsgegevens?

Dit zijn o.a. alle zorgverzekeraars, Sociale Verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen, wegverkeersorganisaties, ministeries, belastingorganisaties, overheidsorganisaties. Al deze organisaties krijgen jouw reisadres via de Gemeente te zien. Gevolg is dat alle post naar dat adres gaat. In de blog soorten adressen in Nederland lees je meer over de verschillende soorten adressen en wat een handige keuze is.

brp

Je hebt nu kennis van de manier van uitschrijven, welke organisaties aan het BRP gekoppeld zijn en wat er gebeurt als je een (verplicht) buitenlands reisadres opgeeft. Er zijn echter consequenties aan uitschrijving bij de BRP. We zullen op alfabetische volgorde elk onderdeel kort toelichten. Zie voor uitgebreide informatie, de blog over het desbetreffende onderdeel.

Adressoorten

In Nederland kennen we het briefadres, woonadres en correspondentieadres. Het brief- en woonadres mag alleen gebruikt worden als je bent ingeschreven in de BRP. Dat kan niet als je langer dan 8 maanden, binnen één jaar buiten Nederland verblijft. Bij uitschrijving maak je gebruik van een correspondentieadres. Omdat er best veel verwarring is over deze soorten adressen hebben we hier een aparte blog over geschreven.

AOW-opbouw

Algemene Ouderdomswet (hierna AOW), het overheidspensioen dat uitkeert op je wettelijke AOW-leeftijd kent een opbouw over 50 jaar. Als inwoner van Nederland bouw je per jaar bouw 2% AOW-pensioen op. Na uitschrijving bij de BRP wordt de opbouw tijdens de uitschrijf periode stopgezet.

APK 

Zodra je bent uitgeschreven verwijdert de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) je kenteken uit haar systeem. Ben je tijdens je reis in het buitenland en moet de auto gekeurd worden? Het RDW heeft met een aantal adressen in Spanje en België overeenkomsten om Nederlandse voertuigen officieel te laten keuren.

Kan ik mijn bankrekeningen blijven gebruiken?

Zolang je niet bent ingeschreven in een ander land, dan verandert er helemaal niets aan de voorwaarden en het gebruik van je bankrekeningen. Ook voor iedereen die in Nederland verblijft zonder vast woonadres, maar met een briefadres verandert er helemaal niets.

Ben ik tijdens mijn uitschrijving bij de BRP belastingplichtig in Nederland?
  • Over het belastingjaar dat je nog in Nederland woonde – tot de uitschrijf datum, doe je een M aangifte
  • Heb je gedurende je uitschrijving geen inkomen en geen onroerend goed in Nederland, dan kun je wel een uitnodiging tot aangifte krijgen, maar dan is er niets aan te geven. Over spaargeld hoef je tijdens je uitschrijving geen belasting te betalen. Dat mag alleen het woonland doen en je woont nergens, want je reist 😊
  • Heb je tijdens je uitschrijving een inkomen uit Nederland, dan ontvang je elk jaar een C-aangifte
  • Heb je deels inkomen in het buitenland/deels in Nederland, dan is de 183 regeling van toepassing
  • Heb je inkomen in het buitenland, dan ben je in het buitenland belastingplichtig
  • Zodra je weer bent ingeschreven in de BRP, dan ontvang je over dat jaar eerst een M aangifte en het belastingjaar daarop volgend, weer een “normaal” aangifteformulier
Boete bij niet uitschrijven BRP?

Na het lezen van alle informatie zul je wellicht denken: wat een gedoe! En dat is het ook. Met het niet doorgeven van je langere verblijf in het buitenland riskeer je een boete van maximaal € 325, =. Navraag bij diverse gemeenten leert, dat zolang je een woonadres in Nederland hebt, er niet wordt gehandhaafd.

Kan ik een briefadres gebruiken bij uitschrijving uit de BRP?

Nee, een briefadres mag alleen gebruikt worden als je korter dan 8 maanden in één jaar buiten Nederland verblijft.

Wat is een C-biljet/formulier/aangifte?

In het jaar van uitschrijving doe je een M-aangifte. Iedereen die niet in Nederland woont, maar wel een woning of inkomen in Nederland genereert, ontvangt een C-aangifte.

brp2
Camperverzekering

Door de nieuwe regels van de Rijksdienst voor het wegverkeer is het onmogelijk om je uit te schrijven en te je voertuig nog te verzekeren. 

Conserverende aanslag

Onderdeel van je M-aangifte is een conserverende aanslag. Dat is een bedrag dat je in de toekomst misschien moet betalen. Waar heeft deze aanslag betrekking op? De belastingdienst berekent over je pensioenreserveringen hoeveel belastingvoordeel je hebt ontvangen over de opbouw van dit pensioen.

Je hoeft de conserverende aanslag, maximaal 10 jaar niet te betalen, als je je houdt aan de Nederlandse belastingregels. Dat houden aan betekent bijvoorbeeld, dat je het pensioen niet af moet kopen. Na die 10 jaar kun je om kwijtschelding vragen. Waarschijnlijk zul je niet 10 jaar reizen, dus schrik niet als je de aanslag krijgt, want die vervalt als je weer in Nederland bent ingeschreven.

Correspondentieadres

Ondanks dat je bent uitgeschreven uit de BRP, blijft de belastingdienst fysieke post toesturen. Het kan zijn dat je nog een woning hebt, maar dat die is verhuurd of leeg staat. Je kunt bij de belastingdienst een correspondentieadres opgeven. 

Blijf ik recht hebben op het depositogarantiestelsel?

Ja, het saldo op rekeningen bij Nederlandse banken wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt De Nederlandsche Bank (DNB) dat je je geld terugkrijgt. Van 1 cent tot maximaal € 100.000 per persoon, per bank. Hiervoor hoef je niet ingeschreven te zijn in de BRP.

Wil je tijdens je reis een eigen (online) onderneming starten?

Schrijf je – voorafgaand aan je uitschrijving bij de BRP – in bij de Kamer van Koophandel. Als je eenmaal bent uitgeschreven, dan is dit niet meer mogelijk.

Emigratie

De belastingdienst behandelt je uitschrijving op dezelfde wijze als een emigratie, terwijl je niet gaat emigreren, alleen maar reizen. Je schrijft je tenslotte niet in een ander land in.

Inkomen in het buitenland en de 183 dagen regeling

Heb je inkomen uit Nederland en het buitenland, dan bepaalt de 183 dagen regeling welk land de belasting mag heffen.

Weer inschrijven in de BRP, hoe gaat dat?

Je kunt je online weer inschrijven bij de gemeente. Dit kan met een eigen woonadres, op het woonadres van iemand anders of het briefadres van iemand anders. Bij het gebruik van het adres van iemand anders, moet diegene toestemming verlenen. In sommige gemeenten moet je langskomen op het gemeentehuis.

Kamer van Koophandel (KvK) inschrijving blijft?

Heb je een eigen onderneming (niet b.v. of n.v. daar gelden andere regels) en je verwerft nog steeds omzet in Nederland? Je kunt online op de KvK website een correspondentieadres opgeven. De houder van dit adres zal toestemming moeten verlenen dat dit adres gebruikt mag worden. De KvK zal, zolang er omzet wordt gegenereerd, de onderneming niet ontbinden. Door je omzet blijf je belastingplichtig in Nederland.

Wat gebeurt er als ik korter dan 1 jaar ben uitgeschreven?

De belastingdienst behandelt een uitschrijving korter dan een jaar, niet als een “emigratie”. Bij terugkomst moet er weer volledig belastingaangifte worden gedaan, alsof je niet bent weggeweest. Ook al heb je geen inkomsten uit eigen woning of overige inkomsten.

Wat is een M aangifte bij de belastingdienst?

Dit staat voor Migratie aangifte. Omdat je verplicht wordt om uit te schrijven bij een verblijf van langer dan 8 maanden binnen één jaar, moet je tot de uitschrijf datum aangifte doen.  Vervolgens doe je weer een M aangifte als je weer bent ingeschreven in de BRP. Zie verder belastingplichtig in Nederland.

Nederlanderschap

Bij uitschrijving bij de BRP (Basisregistratie Personen) blijf je Nederlander, je behoudt ook je isbn (sofi) nummer, maar heb je geen woon/briefadres meer in Nederland.

brp3
Kan ik mijn paspoort/identiteitskaart verlengen als ik ben uitgeschreven?

Ja, maar naar onze mening is het eenvoudiger je identiteitsbewijs te verlengen voordat je op reis gaat! Mocht je dit na uitschrijving willen doen, dat kan in de volgende gemeenten: Den Haag, Bergeijk, Bergen op Zoom, Breda, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht, Montferland, Oldambt, Sluis, Venlo en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol. Het is ook mogelijk bij de Nederlandse ambassade, het Nederlands consulaat-generaal of een externe dienstverlener zoals VFS Global.

Heeft uitschrijving invloed op mijn pensioen?

Als je nog werkt, dan bouw je nog pensioen op en blijf je belastingplichtig is Nederland. Je ontvangt wel een conserverende aanslag over je opgebouwde belastingvoordeel van je pensioenopbouw. De opgebouwde pensioenrechten zijn jouw eigendom. Ga je emigreren? Dan zal dit in de meeste gevallen geen invloed hebben op de hoogte van je uitkering. Doe zelf onderzoek naar de effecten van een eventuele emigratie op jouw situatie.

Kan ik mijn rijbewijs nog verlengen als ik ben uitgeschreven?

Ja, onder bepaalde voorwaarden, maar naar onze mening is het eenvoudiger je rijbewijs te verlengen voordat je op reis gaat! De verlenging kan worden aangevraagd bij de gemeente waar je verblijft. Een van de voorwaarden hierbij is dat je bewijsstukken moet overleggen, waaruit blijkt dat je minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland hebt verbleven.

Een andere manier is het aanvragen via de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Het RDW gaat ervan uit dat je in het buitenland woont. Na het opsturen van je originele Nederlandse rijbewijs, een kopie van je paspoort of ID kaart, ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een kleurenpasfoto en betaling van de kosten, stuurt het RDW het nieuwe rijbewijs naar het correspondentieadres in Nederland. Zij versturen geen post naar het buitenland.

Blijf ik belasting betalen over mijn spaargeld?

Heb je, gedurende je uitschrijving, geen eigen woning/onderneming/inkomen/uitkering in Nederland, dan doe je na de M-aangifte geen aangifte meer. Mocht je een uitnodiging krijgen, dan moet je daar op reageren, maar er valt dan niets in te vullen. Belasting over spaargeld wordt alleen geheven in het woonland van de aangever. Aangezien je reist en nergens bent ingeschreven, hoef je geen belasting meer te betalen.

Kan ik nog stemmen als ik ben uitgeschreven?

Nee en ja is hier op het antwoord. Nee, je bent geen inwoner van Nederland en niet ingeschreven in een ander land. Ja, als je bent geëmigreerd en ingeschreven in een ander land.

Heb ik recht op toeslagen (huurtoeslag, kinderbijslag, e.d.)?

Je hebt, afhankelijk van je financiële situatie alleen recht op zorgtoeslag. Alle overige toeslagen vervallen bij uitschrijving uit de BRP.

Ben ik nog verzekerd (woon/reis/aansprakelijkheid, etc.) na uitschrijving?

In de voorwaarden van de meeste verzekeraars staat vermeld dat de verzekering automatisch wordt beëindigd bij uitschrijving uit de BRP. Heb je nog een woning in Nederland met inboedel/opstalverzekering? Dan kan het zo maar zijn dat je onverzekerd je woning achterlaat. Na je uitschrijving is het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om een verzekering af te sluiten.

Kan ik na uitschrijving bij de BRP nog een voertuig kopen (auto/camper/caravan/scooter/motor)?

Nee, dat is niet mogelijk. Je kunt het voertuig namelijk niet op jouw naam laten zetten. Ben je al in het bezit van een voertuig? Let op dat je kenteken bij uitschrijving uit het register van de RDW wordt verwijderd. Zie Rijksdienst voor het wegverkeer. 

Moet ik wegenbelasting blijven betalen als ik ben uitgeschreven en niet in Nederland verblijf?

Door de nieuwe regels van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is het niet verstandig om je uit te schrijven als je in het bezit bent van een voertuig. De RDW verwijdert namelijk je kenteken uit het register, waardoor je niet meer mag rijden op de openbare weg en je voertuig niet meer kunt verzekeren.

Ik heb nog een eigen/huurwoning in Nederland, hoe werkt dat bij uitschrijving?

Je bent verplicht om je uit te schrijven uit Nederland, je blijft belastingplichtig in Nederland. Eerst via de M-aangifte en daarna via de C-aangifte.

Kan ik het woonadres van iemand anders gebruiken?

Nee, dat is bij uitschrijving uit de BRP niet mogelijk. Inschrijven op het woonadres van iemand anders, heeft overigens ook mogelijk fiscale consequenties voor de adresgever.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Als je een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten, dan heb je ook bij uitschrijving, afhankelijk van je financiële situatie, recht op zorgtoeslag.

Zorgverzekeringsplicht

Het antwoord is ja, als je niet gaat werken in het buitenland en inkomen/eigen woning in Nederland hebt. Je blijft Nederlands belastingplichtige.
Het antwoord is nee, als je niet gaat werken in het buitenland en geen inkomen/eigen woning in Nederland hebt. Na je M-aangifte ben je geen Nederlands belastingplichtige meer.
Het antwoord is nee, als je gaat werken in het buitenland. Je bent buitenlands belastingplichtige. Zie ook de 183 dagen regeling wat op jou van toepassing is.