Top
Eigen Woning
Category:

Wat ga je met je woning doen, als je langere tijd in het buitenland verblijft? Je woning verhuren en daarmee tijdens je reis inkomsten generen is natuurlijk top! Wij hebben hier niet voor gekozen. We hebben wel uitgezocht welke voorwaarden er gelden bij verhuur van een eigen woning en een huurwoning. 

Eigen Woning

Bij verhuur van je eigen woning kun je het beste rekening houden met het volgende:

Wat kan er gebeuren als de geldverstrekker erachter komt, dat de woning wordt verhuurd en dit niet vooraf gemeld is? Meestal staat er in de voorwaarden:

“De Geldnemer is direct in verzuim en het Verschuldigde is, onverminderd de overige rechten van de Geldverstrekker, zonder ingebrekestelling of enige andere formaliteit terstond opeisbaar indien: de juridische of economische gerechtigheid tot of het gebruik van het Onderpand wijziging ondergaat, daaronder begrepen vervreemding, verdeling, toedeling, huurkoop, verhuur, medegebruik, samenwoning, inbreng en het gaan behoren tot een huwelijks- of andere gemeenschap”.

Na contact met enkele geldverstrekkers hebben wij onderstaande praktijkvoorbeelden en tips vernomen.

Huurwoning

Voor de verhuur van een huurwoning gelden andere regels. Je kunt bij de woningbouwvereniging huisbewaarderschap aanvragen. Je draagt dan zelf een huisbewaarder voor, die tijdelijk in jouw woning gaat wonen. Als huurder heb je geen recht op huisbewaarderschap, de woningbouwvereniging verleent dit als gunst.  Zaanse woningbouwvereniging Parteon vermeldt o.a. het onderstaande op haar website: 

 

Een eventuele uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) heeft volgens de wet geen invloed op de overeenkomst tussen jou en de woningbouwvereniging: je behoudt de woning. De woningbouwvereniging kan mogelijk wel voorwaarden over langdurige afwezigheid hebben opgenomen. Lees daarom goed de voorwaarden door.

Op de website van advocatie.nl staat hierover het onderstaande beschreven: 

“In de wet staat niets over het hoofdverblijf

In de wet staat weliswaar geen speciale regel over het hebben van hoofdverblijf, maar het staat wél in bijna alle algemene huurvoorwaarden. Die voorwaarden maken onderdeel uit van de ‘spelregels’. De huurder moet zich daaraan houden. Staat die verplichting niet in de huurvoorwaarden? Dan staat de verhuurder een stuk zwakker.

Eventueel kan de verhuurder dan terugvallen op art. 7:213 BW. Daar staat dat de huurder zich als goed huurder moet gedragen. Daaruit kun je afleiden dat de huurder goed voor de woning moet zorgen. In sommige gevallen, afhankelijk van de omstandigheden, zou je kunnen betogen dat ‘goed zorgen voor’ betekent ‘de woning bewonen’.

Bijna alle huurvoorwaarden hebben tegenwoordig een bepaling over hoofdverblijf. Daar staat meestal zoiets in als het volgende: ‘Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd feitelijk bewonen en de woonruimte daadwerkelijk voor hemzelf en de leden van zijn huishouden gebruiken. Huurder zal in het gehuurde zijn exclusieve hoofdverblijf houden.’”

 

Woningbouwverenigingen hebben een online verbinding met de BRP. Bij uitschrijving uit de BRP heb je geen recht meer op huurtoeslag.