Top
KvK
Category:

Als je een eigen (online) onderneming hebt, dan is het geweldige voordeel dat je waarschijnlijk overal ter wereld kunt werken. De overheid, gemeente, belastingdienst en Kamer van Koophandel (hierna KvK) vinden dat maar wat lastig. Je bent namelijk niet altijd in een bepaald hokje te plaatsen.

We hebben heel wat onderzoek gedaan naar de regels die betrekking hebben op uitschrijving en een eigen onderneming. Alle organisaties staan je vriendelijk te woord, je wordt vaak doorverbonden naar een senior medewerker, maar als je vraagt waar de antwoorden online te vinden zijn, dan krijg je vaak te horen dat er online geen informatie beschikbaar is.

Tip: Om die reden is ons advies: stel je vragen online, of neem telefonisch contact op en vraag om een schriftelijke bevestiging.

De onderstaande informatie is beschreven vanuit de volgende situatie:
 • Je hebt een vof of een eenmanszaak
 • Je verdient online je inkomen in Nederland
 • Je bent uitgeschreven uit de BRP i.v.m. een verblijf van 8 maanden of langer buiten Nederland
 • Je bent niet geëmigreerd/ingeschreven in een ander land
 • Je blijft belastingplichtig
 • Je doet per kwartaal Btw aangifte
Laten we beginnen met de triggers die de KvK en de belastingdienst activeren:
 1. Uitschrijving bij de gemeente – uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 2. Geen omzet in de onderneming
 3. Uitblijven van de btw aangifte

1)
De KvK en de belastingdienst hebben een online koppeling met de BRP en krijgen direct een uitschrijving/adreswijziging door. Door je verblijf van 8 maanden buiten Nederland, kun je geen aanspraak maken op inschrijving op een ander woon- of briefadres in Nederland. Geef aan de KvK en belastingdienst een correspondentieadres door. Dit dient dan tevens als vestigingsadres. Dit adres kan alleen met toestemming van de adresgever worden opgegeven.

2)
Als de KvK via de belastingdienst een melding ontvangt dat de onderneming geen omzet meer genereert, dan wordt de onderneming uitgeschreven. Dit noemen ze deregistratie.

3)

Bij uitblijven van de btw aangifte zal de belastingdienst contact met je opnemen met verzoek tot aangifte. Indien er geen omzet is en dus geen btw aangifte meer wordt gedaan, dan zal de KvK, in overleg met de belastingdienst de onderneming uitschrijven.

Conclusie na diverse gesprekken met de KvK en uit eigen ervaring

Zolang je een adres opgeeft waar je bereikbaar bent voor deze instanties, je omzet blijft genereren en je btw aangifte blijft doen, dan verandert er helemaal niets. Je BRP uitschrijving heeft geen invloed op je inschrijving bij de KvK.

Verzekeringen

Heb je als eenmanszaak of vof bedrijfsverzekeringen? Check dan of deze nog dekking geven als jij bent uitgeschreven uit de BRP. In de meeste voorwaarden staat dat de verzekeringen automatisch worden beëindigd als de verzekeringsnemer geen ingezetene van Nederland meer is.

Nog geen ondernemer?

Ben je nog geen ondernemer, maar overweeg je om dit tijdens je uitschrijving uit de BRP wel te worden? Registreer je dan voor je BRP uitschrijving als ondernemer bij de KvK. Ben je eenmaal uitgeschreven, dan is dat niet meer mogelijk gedurende die periode.

Heb je een BV of NV?

Neem contact op met je accountant, de belastingdienst en de KvK.  

 

kvk3

Onderstaand vind je het complete digital nomad stappenplan van de Kamer van Koophandel. Bij enkele onderdelen hebben we in blauw onze opmerkingen erbij vermeld.

Digital nomad stappenplan

Dit stappenplan gaat ervan uit dat u al ondernemer bent en staat ingeschreven in het Handelsregister van KVK. Staat u nog niet ingeschreven bij KVK? Lees hoe u zich inschrijft in het Handelsregister.

1. Check de gevolgen voor uw KVK-inschrijving

Als u tijdelijk naar het buitenland gaat of wilt emigreren, kan dat gevolgen hebben voor uw KVK-inschrijving. Of u wel of niet ingeschreven blijft in het Handelsregister van KVK, hangt af van uw persoonlijke situatie.

3 vragen spelen daarbij mee:

 1. Doet u nog werkzaamheden in Nederland?

Moet u voor uw werk toch regelmatig naar Nederland om bijvoorbeeld trainingen of workshops te geven? Dan hoeft u zich niet uit te schrijven bij KVK. Twijfelt u over de hoeveelheid tijd die in Nederland doorbrengt voor uw werk? Neem dan contact op met KVK.

Opmerking: Als je omzet alleen uit Nederland komt en je doet elk kwartaal btw aangifte, dan verandert er helemaal niets aan je huidige inschrijving. Daarvoor hoef je dus niet naar Nederland terug te komen.

 1. Zijn er geen bedrijfswerkzaamheden meer in Nederland?

Als u geen werk meer doet in Nederland, dan moet u binnen 7 dagen voor de emigratiedatum uw bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister van KVK. Ook als u wél Nederlandse opdrachtgevers heeft. U moet regelmatig in Nederland zijn voor uw werk om ingeschreven te blijven. KVK kan dit controleren. Bijvoorbeeld omdat uw post van KVK niet aankomt en wordt teruggestuurd. Of via de basisregisters van de gemeente of Belastingdienst.

Opmerking: Bij een online onderneming is dit niet van toepassing, je blijft btw aangifte doen, je post wordt naar een correspondentie adres gestuurd. De correspondentie adresgever meldt dat er post voor je is, zodat je daar op kunt reageren.

 1. Hoe lang gaat u naar het buitenland?

Als u emigreert, moet u zich uitschrijven uit het Handelsregister van KVK. Het maakt niet uit of u Nederlandse klanten heeft of niet. U kunt dus met uw buitenlandse bedrijf Nederlandse klanten hebben, zonder dat u staat ingeschreven bij KVK. Controleer in het land van bestemming of u zich moet registreren in het Handelsregister van dat land. Gaat u korter dan een half jaar werken in het buitenland? Dan kan het handiger zijn als u ingeschreven blijft bij KVK. Zeker als u zich ook niet uitschrijft bij de gemeente.

Lees meer over zzp’en vanuit het buitenland op KVK.nl. Omdat elke situatie anders is, adviseert KVK om altijd contact op te nemen met het KVK Adviesteam als u emigreert.

Schrijf een ondernemingsplan

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om een ondernemingsplan te schrijven. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in uw plannen om als digital nomad uw geld te verdienen. Wat de kosten zijn en hoeveel winst u nodig heeft om rond te komen. Lees meer over een ondernemingsplan maken op KVK.nl.

Opmerking: Als je lange tijd gaat reizen, dan ga je niet emigreren. Dus voor degene die zich niet in een ander land laten inschrijven, is dit artikel niet van toepassing.

2. Controleer of u zich moet uitschrijven bij de gemeente

Woont u meer dan 8 maanden per jaar buiten Nederland? Dan moet zich uitschrijven bij de gemeente. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. De gemeente schrijft u uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente kan bij uitschrijving om een (tijdelijk) woonadres vragen. Uw gegevens komen automatisch in het RNI (Register Niet-Ingezetenen). In het RNI wordt uw buitenlandse woonadres bijgehouden. Zorg ervoor dat u uw adres up-to-date houdt.

Opmerking: De gemeente vraagt je een adres op te geven in het buitenland. Daar woon je niet, want je bent niet geëmigreerd en je bent ook niet ingeschreven in dat betreffende land. Door de online koppeling van heel veel instanties met het BRP (zie onze adressen blog) is het verstandig om zo snel mogelijk bij deze instanties een correspondentie adres op te geven. Als je bereikbaar blijft op dit adres en je btw aangifte op tijd instuurt, dan is er voor belastingdienst en KvK geen reden tot uitschrijving.

3. Regel uw belastingzaken
 1. Emigratie

De Belastingdienst ontvangt automatisch bericht als u zich uitschrijft bij de gemeente en het Handelsregister van KVK. U moet dan fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.

Woont u niet meer in Nederland, maar levert u vanuit een ander land goederen of diensten aan Nederlandse opdrachtgevers? Dan ziet de Belastingdienst u als een buitenlandse ondernemer voor de btw. U doet hier aangifte omzetbelasting en betaalt mogelijk ook btw in Nederland. Lees meer over de btw-regels in Nederland.

Opmerking: Als je lange tijd gaat reizen, dan ga je niet emigreren. Dus voor degene die zich niet in een ander land laten inschrijven, is dit artikel niet van toepassing.

2. Tijdelijk naar het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland werken en blijft u met uw onderneming ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK? Dan doet u in Nederland op de gebruikelijke manier aangifte voor de inkomstenbelasting en aangifte voor btw. Dat geldt ook wanneer u voor een buitenlandse opdrachtgever werkt.

Opmerking: Check wel de 183 dagen regeling! Het land waar je het meeste verblijft mag de belasting heffen. Voor meer info zie bijgaande link.

3. Controleer de btw-identificatienummers van uw klanten

Het is belangrijk om te weten of uw klant inderdaad ondernemer is. Als bij controle van uw administratie blijkt dat uw klant geen ondernemer is, krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen en diensten die u zonder btw heeft geleverd. Controleer het btw-identificatienummer (btw-id) van uw klant daarom via het VIES-systeem van de Europese Commissie. Hierin staan alle btw-id’s van alle EU-lidstaten. Dus ook die van uw Nederlandse klanten.

4. Voorkom dubbele belasting

Misschien moet u in 2 landen aangifte van inkomstenbelasting doen. Maar dat betekent niet dat u 2 keer belasting betaalt over dezelfde inkomsten. Daarvoor bestaan belastingverdragen. Hierin spreken landen met elkaar af welk land belasting heft over bepaalde inkomsten. Lees hoe u dubbele belasting voorkomt op Belastingdienst.nl.

Opmerking: Dit is alleen van toepassing als je zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten verwerft. Check de 183 dagen regeling

5. Geen vaste verblijfplaats?

Trekt u rond zonder vaste verblijfplaats? Dan krijgt u misschien te maken met fiscale regels die bijvoorbeeld per land of opdrachtgever verschillen. Bespreek uw specifieke situatie daarom met een belastingadviseur. Zo voorkomt u risico’s met nadelige financiële gevolgen.

Opmerking: Haal je alleen omzet uit Nederland? Je hebt een adres opgegeven bij de belastingdienst en Kamer van Koophandel. Je blijft bereikbaar en je blijft btw aangifte doen. Er verandert niets. Haal je ook omzet uit het buitenland? Check dan de 183 dagen regeling.

4. Check lokale wet- en regelgeving

U krijgt te maken met lokale wet- en regelgeving. Bekijk het landenoverzicht op RVO.nl voor meer informatie over onder andere handelswetgeving, sectoren, marketing, betalingsverkeer en subsidies per land.

Opmerking: Haal je de omzet uit Nederland? Dan is dit artikel niet van toepassing.

5. Regel uw verzekeringen

Houd er rekening mee dat wanneer u in het buitenland gaat werken dit gevolgen heeft voor uw sociale verzekeringen zoals de AOW, arbeidsongeschiktheid, zorg en WW. Op UWV.nl leest u of u in het buitenland verzekerd bent voor de sociale zekerheid. Dit hangt af van het land waar u werkt:

een EU/EER-land, een verdragsland, een niet-verdragsland

Opmerking: Heb je omzet uit Nederland en je bent uitgeschreven? Dan blijf je verplicht verzekerd voor de zorgverzekering. Heb je bedrijfsverzekeringen? Dan is het verstandig om bij je verzekeraar te checken of deze dekking blijven geven. Voor verdere informatie over verzekeringen zie AOW, zorg– en reisverzekeringen.

 1. Uw zorgverzekering

Als u buiten Nederland gaat wonen en werken, kunt u meestal geen Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Wat u moet doen, hangt af van de duur van uw verblijf en het soort werk dat u doet. Gaat u tijdelijk (maximaal 5 jaar) in het buitenland werken? Dan blijft u onder voorwaarden in Nederland verzekerd.

Opmerking: Zie onze blog over zorgverzekering en uitschrijving BRP.

2. Toon aan in welk EU-land u sociale verzekeringspremies betaalt

Gaat u langer dan 5 jaar werken in een of meerdere landen van de EU, EER (inclusief Zwitserland) of een van de verdragslanden, dan bent u niet meer verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen. U moet dan een A1-verklaring indienen. Hiermee toont u aan in welk land u sociale verzekeringspremies betaalt, zoals AOW, arbeidsongeschiktheid en WW. U vraagt een A1-verklaring gratis online aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

3. Persoonsgebonden gezondheidskaart voor de EU

Gaat u werken in de Europese Unie, vraag dan via uw zorgverzekeraar een Europese gezondheidskaart (EHIC) aan. Dit is een persoonsgebonden kaart waarmee u gratis of tegen lager tarief, noodzakelijke medische hulp krijgt. De kaart is geldig in EER/landen en in Zwitserland.

Opmerking: Is een kaart die je alleen kunt krijgen als je een zorgverzekering of een lidmaatschap bij het CSK hebt afgesloten. Heel vaak kun je geen zorgverzekering afsluiten als je buiten Nederland gaat werken. Zie bijgaande blog.

6. Check of u een visum en werkvergunning nodig heeft

Gaat u buiten de EU werken, dan heeft u meestal een visum en werkvergunning nodig. Voor informatie over het aanvragen van een visum en een werkvergunning kunt u terecht bij de ambassade of het consulaat in het land waar u naartoe wilt.

Binnen de EU

U heeft geen visum nodig als u binnen de EU gaat werken. Wel moet u een identiteitskaart of paspoort kunnen tonen. Let op: een rijbewijs geldt in het buitenland niet altijd als geldig identificatiebewijs