Top
Category:

In deze blog willen we een korte toelichting geven op het onderwerp pensioen. Voor heel veel mensen “ver van mijn bed show”. Jongeren denken – ik zie het wel – en ook ouderen gaan vaak vlak voor hun pensioenleeftijd kijken wat ze aan inkomen ontvangen. In het kort willen we de volgende onderwerpen toelichten:

  1. Onbetaald verlof en pensioenopbouw
  2. Ontslag en pensioenrechten
  3. Korte uitleg pensioenopbouw
  4. Pensioen, uitschrijving BRP en belastingdienst
1. Onbetaald verlof en pensioenopbouw

Ondanks dat je tijdens je verlof geen inkomen hebt, verplichten sommige pensioenuitvoerders om tijdens afwezigheid de pensioenpremies te blijven betalen. Pensioenpremies in meervoud! Bij (bijv.) het ABP is het verplicht om tijdens een sabbatical – zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel – van de pensioenpremie door te betalen. Je werkgever stopt met de betaling van het werkgeversdeel van je pensioen, dat deel moet door jou worden betaald. Afhankelijk van je inkomen kan dit oplopen tot duizenden euro’s. Wil je weten wat de kosten van verplichte/vrijwillige pensioenopbouw in jouw situatie is? Lees dan verder bij punt 3.

Tip: Neem contact op met je pensioenfonds en informeer naar de voorwaarden die op jouw situatie van toepassing zijn.

Pensioen

Als je verplicht wordt om zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie te betalen, wat kun je daar aan veranderen? Je kunt dit ontlopen door het volgende te doen:

  • Spaar je vakantiedagen op
  • Dien bij je leidinggevende en HR-afdeling een voorstel in om de contracturen – gedurende je sabbatical – aan te laten passen en na afloop van je sabbatical weer terug te laten zetten naar het oorspronkelijke aantal uren. Door (bijv.) je contracturen van 36 naar 4 uur per week te verlagen, bouw je weliswaar maar 4 uur pensioen per week op, maar kun je onder de verplichting van de totaalbetaling van het oorspronkelijke bedrag uit. Op deze manier heb je geen extra kosten, is er nog steeds sprake van een dienstverband (i.p.v. een sabbatical) en krijg je tijdens je afwezigheid zelfs nog een klein beetje salaris
  • Van de gespaarde vakantiedagen neem je de 4 contracturen per week op
2. Ontslag en pensioenrechten

Bij ontslag word je pensioen premievrij gemaakt. Je betaalt er niets meer aan en als je geluk hebt, wordt het jaarlijks geïndexeerd. Je krijgt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met de waarde van de opgebouwde pensioenrechten.

3. Korte uitleg pensioenopbouw

Als je nog zin hebt om verder te lezen, dan leggen we in het kort de meest voorkomende pensioenregeling (middelloonregeling) uit. Dit doen we aan de hand van bijgaande excel sheet en de woorden die we daarin gebruiken. Met deze tool kun je uitrekenen wat de kosten van je verplichte/vrijwillige pensioenopbouw (is een ander woord voor: pensioen aangroei/factor A) zal zijn.

Je pensioenopbouw is o.a. afhankelijk van:

Pensioenopbouw volgens middelloonregeling
Een middelloonregeling is een salaris/diensttijd regeling. Over elk gewerkt uur bouw je pensioen op. Heb bij de start van je werkzame leven een laag inkomen? Dan bouw je over dit inkomen een lager pensioen op. Stijgt je inkomen, dan bouw je over deze “nieuwe” gewerkte uren een hoger pensioen op. Uiteraard is de opbouw ook afhankelijk van het aantal uren dat je werkt.

In het verleden bestond er ook een eindloonregeling. Daar werd met terugwerkende kracht, bij het stijgen van het salaris, ook het reeds opbouwde pensioen verhoogt met de opbouw van het nieuwe hogere salaris. Er werd een inhaal opbouw uitgevoerd.

Pensioengevend salaris
Dit zijn alle vaste componenten van je salaris, zoals je loon, vakantiegeld, 13e maand, vaste toeslag, etc. Dit bedrag telt mee voor de berekening van de hoogte van het pensioen

AOW Franchise
De overheid gaat er vanuit dat je met pensioen gaat op je AOW gerechtigde leeftijd. Van je pensioengevend salaris wordt de AOW-franchise afgetrokken. Over de AOW-franchise bouw je geen pensioen op en daar betaal je geen premie over. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van de AOW-franchise

Pensioengrondslag
Is het Pensioengevend salaris -/- AOW Franchise. De pensioengrondslag vormt de basis voor de pensioenberekening

Werktijdpercentage
Werk je parttime of fulltime? Een fulltimer bouwt in geld een hoger bedrag aan pensioen op, omdat deze meer werkt

(In)Diensttijd
Vanaf je 21e bouw je elke maand/of 4-wekelijkse periode pensioen op

Pensioenopbouw percentage
Dit is per cao verschillend en het maximum is door de wet bepaald

Werkgevers en werknemersdeel
In de meeste gevallen betalen werkgevers en werknemers een deel van de pensioenpremie. Er zijn werkgevers die werknemers een premievrij pensioen bieden

Pensioenfonds
Helaas hebben we geen keuzevrijheid over ons eigen geld. Onze pensioengelden zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfondsen. We hebben ook geen invloed op de beleggingen en behaalde rendementen. Na het bereiken van je AOW/pensioengerechtigde leeftijd ontvang je, bij 40 dienstjaren en volledig woonachting in Nederland geweest te zijn, een AOW+Pensioenuitkering die totaal 70% van je gemiddelde werkzame salaris bedraagt.

Tip 1: Je kunt ervoor kiezen om je pensioenuitkering te vervroegen. Uiteraard is de maandelijkse uitkering dan lager, want het bedrag moet over een langere tijd worden uitgesmeerd.
Tip 2: Mocht je geen partner hebben, dan kun je er ook voor kiezen om het opgebouwde nabestaandenpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen. 
Tip 3: Verander je van werkgever, check dan ook eens je eigen bijdrage voor je pensioen. Pensioen is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en per werkgever zijn er grote verschillen.

4. Pensioen, uitschrijving BRP en belastingdienst

Er zijn drie onderdelen die het vermelden waard zijn als je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de invloed daarvan op je pensioen.

Als eerste kunnen we vermelden dat een uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) geen invloed heeft op de hoogte van het opgebouwde pensioen. Ten tweede is dat je adres. Bij uitschrijving heeft je (voormalige) woonplaats gemeente je verplicht om een adres in het buitenland op te geven. Het pensioenfonds heeft een directe koppeling met het BRP. Alle post wordt naar dit adres gestuurd. Tenslotte betreft dit de M aangifte die de belastingdienst je stuurt over het jaar van je uitschrijving. De belastingdienst berekent over je pensioenreserveringen hoeveel belastingvoordeel je over de opbouw van je pensioen hebt ontvangen. De aanslag die je over dit “voordeel” ontvangt noemt men een conserverende aanslag.

Deze aanslag hoef je maximaal 10 jaar niet te betalen, als je je houdt aan de Nederlandse belastingregels. Dat houden aan betekent bijvoorbeeld, dat je het pensioen niet af moet kopen. Na die 10 jaar kun je om kwijtschelding vragen. Waarschijnlijk zul je niet 10 jaar reizen, dus schrik niet als je de aanslag krijgt, want die vervalt als je weer in Nederland bent ingeschreven

Pensioen wijsheid