Top
APK2
Category:
Update 25 oktober 2023

Als je langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft, dan ben je verplicht om je uit te schrijven. Heb je een voertuig, dan gaat het RDW je voertuig, na uitschrijving direct uit het systeem verwijderen en mag je niet meer op de openbare weg rijden en heb je uiteraard geen dekking meer van je verzekering. Zie dit artikel. De rest van de blog is nog steeds van toepassing.

De Algemene Periodieke Keuring (hierna APK) is een Europese wettelijk verplichte keuring. In deze blog leggen we uit wat de regels zijn en welke verplichtingen daaruit voortvloeien.

Op de website van de RDW staat: “De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994.”

Enkele regels
  • Wettelijk verplicht
  • 6 weken voor de APK einddatum ontvang je een brief van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
  • Tot 2 maanden na het verstrijken van de apk datum, mag het voertuig op de openbare weg staan
  • In deze 2 maanden mag er niet mee gereden worden
  • Politie kan ongekeurde voertuig bekeuren
  • RDW bekeurt automatisch
  • Bij veroorzaken aanrijding is ongekeurde auto waarschijnlijk niet verzekerd
Langer dan een jaar reizen en APK

Dit is echt lastig! Je kunt je voertuig wel eerder laten keuren. Als dit max. 2 maanden voor de originele keuringsdatum wordt uitgevoerd, dan blijft de originele datum gewoon staan en kun je dus 12 maanden reizen!  Bij een keuringsdatum die langer dan 2 maanden voor de originele datum ligt, dan is dat moment je nieuwe APK datum. Het RDW heeft met een aantal organisaties in België en Spanje afspraken gemaakt, zodat je in die landen de keuring kunt laten uitvoeren en registreren. Maar dan moet je maar net die kant op reizen…….

RDW – bereikbaarheid

Zes weken voor het verlopen van de APK periode stuurt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (hierna RDW) een herinnering dat het voertuig gekeurd moet worden. Het RDW is een organisatie die een online koppeling heeft met de gemeentelijke BRP. Met ingang van 15 december 2023 wordt, bij uitschrijving, je kenteken direct uit het kentekenregister verwijderd. 

WA verzekering en APK

In de voorwaarden van de verzekeraars staat dat ze de Nederlandse wetgeving volgen. Bij het veroorzaken van een ongeval met een ongekeurde auto, kan de verzekeraar besluiten dat je ten tijde van de aanrijding niet verzekerd bent.

Bekeuring 

Het rijden in een ongekeurde auto wordt behandeld als een strafbaar feit. De boete wordt automatisch naar je adres gestuurd en bedraagt meer dan €150.=. De politie kan je aanhouden en ook een bekeuring uitschrijven.

Schorsen en verzekering

Als je voertuig is geschorst, dan vervalt de APK plicht. Ga je toch rijden met een geschorste auto, dan pleeg je een strafbaar feit. Veroorzaak je een ongeluk? Dan zal de verzekeraar de schade op je verhalen. Deze verzekeringsregels zijn ook van toepassing op rijden in andere landen die op je groene (verzekerings) kaart staan.

Schorsen en verzekeren in een ander land

Hoe zit dat bijv. met Amerika of Canada? Zodra het voertuig op de boot gaat, schorsen de meeste reizigers het voertuig bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Officieel zou dit niet mogen, volgens het verdrag van Genève – wegverkeer – 1949. Lees hier wat de ANWB schrijft op haar website. De Nederlandse voertuig verzekering kun je opzeggen. Deze biedt alleen dekking in landen die op de groene kaart staan. De eventueel teveel betaalde premie wordt naar je overgemaakt. 

Je zult wel in je reisland op zoek moeten naar een voertuig verzekering. Wil je weten welke verzekeraars dekking bieden in Canada en Amerika? Lees dan deze blog. Naar andere landen hebben we geen onderzoek gedaan. Mochten er lezers zijn die hier kennis van hebben, dan horen we dat graag!

Nieuw voertuig

Ben je in het bezit van een nieuw voertuig? Dan heb je drie lang geen APK plicht!