Top
Category:

In deze blog gaan we in op verschillende soorten adressen die je kunt/moet gebruiken tijdens je afwezigheid in Nederland. Wat is het verschil tussen een woonadres, briefadres en een correspondentieadres? Waarschijnlijk kun je hier wel een voorstelling van het antwoord maken…..maar welk adres gebruik je bij uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) en wat zijn de fiscale consequenties? Deze fiscale consequenties zijn er mogelijk ook voor degene die jou inschrijft op zijn/haar woonadres. 

Zoals je wellicht in onze andere blogs hebt kunnen lezen, verplicht de overheid je tot uitschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP) bij een verblijf van acht maanden in het buitenland, binnen een periode van één jaar. Deze acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als je een huis in Nederland aanhoudt en/of je een onderneming/inkomen in Nederland hebt, is uitschrijving verplicht.

We beginnen met de wettelijke omschrijving van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RIVG).

Woonadres

Een woonadres is het adres waar iemand woont. Dit betekent dat een persoon die minimaal 4 maanden in een half jaar in Nederland verblijft, altijd als ingezetene ingeschreven moet zijn in de BRP op een woonadres of op een briefadres in een gemeente.  

Briefadres

Een briefadres is een adres, waar door de overheid verzonden stukken voor een persoon, in ontvangst wordt genomen. Het moet een bestaand adres zijn van een natuurlijk persoon of een instelling, de zogeheten briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid (brieven of andere stukken, zoals een belastingformulier, stempas of dagvaarding) de persoon in kwestie bereiken. Op dit adres moet hij of zij namelijk altijd bereikbaar zijn voor de overheid en bovendien fysiek traceerbaar zijn. Daarom kan een briefadres nooit een postbus zijn.

Een briefadresgever moet:

 • een natuurlijk persoon zijn die is ingeschreven in de BRP;
 • of een Nederlandse rechtspersoon die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen om op te treden als briefadresgever. Dat kan ook de gemeente zelf zijn.

Als een persoon in aanmerking komt voor een briefadres, dan kan dit briefadres zich in een willekeurige gemeente bevinden. Dat is afhankelijk van de vestigingsplaats van de persoon of instelling die als briefadresgever fungeert. Het hoeft dus geen adres te zijn in de gemeente waar de betrokken persoon op een gegeven moment verblijft. Een briefadres kan alleen een adres in Nederland zijn. Een niet-ingezetene kan geen briefadres hebben in de BRP.

De hele wereld is je thuis, zodra jij je thuis in jezelf hebt gevonden

Een briefadres is het woonadres van degene die je gebruik laat maken van dit adres als postadres. Je regelt dit door inschrijving in de BRP bij de gemeente. De overheid noemt de bewoner van dit adres de briefadresgever. Door dit adres ben je zonder woonadres bereikbaar voor de overheid. De briefadresgever moet vooraf toestemming geven voor gebruik van het adres en is verplicht om je post in ontvangst en in behandeling te nemen. Dat in behandeling nemen, betekent melden dat er post voor je is, zodat jij kunt bepalen wat ermee moet gebeuren.

Sommige gemeenten staan het gebruik maken van je gekozen briefadres maximaal 6 maanden toe. Daarna willen ze overgaan tot uitschrijving. Dat is echter tegen de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2022 is ingegaan.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermeld hier o.a. op haar website het volgende over:

Let op! Bij uitschrijving bij de BRP kunnen het woonadres en briefadres niet worden gebruikt. Dan blijft over: het correspondentieadres!

Correspondentieadres

Op de website van de rijksoverheid lijkt het net of je alleen een keuze hebt tussen een woonadres of een briefadres. Dat is niet het geval! Je hebt ook de keuze om bereikbaar te blijven door een correspondentieadres bij de Belastingdienst achter te laten. De Belastingdienst stuurt alles digitaal en per post. Verzoeken om geen fysieke post meer te versturen, worden afgewezen.

Net als bij het briefadres zal de correspondentieadres-gever aan je moeten doorgeven dat er post voor je is ontvangen.

De Gemeente vraagt bij uitschrijving een adres op te geven. Welk adres moet je opgeven?
Het systeem is (opzettelijk) heel star. Je kunt geen adres in Nederland opgeven, want je moet je uit Nederland uitschrijven. Je gaat niet emigreren en je gaat je ook niet in je reisland registeren en toch verplicht de gemeente je een adres in het buitenland op te geven. Je kunt je eerste reisbestemming opgeven.

Het vervelende van deze eerste reisbestemming als adres doorgeven, is dat er vele organisaties zijn die een online koppeling hebben met de BRP.

Zodra je adres wijzigt, dan is dit direct zichtbaar bij o.a.:

 • Belastingdienst
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Pensioenfondsen
 • Zorgverzekeraars
 • Huisarts, tandarts en ziekenhuis (via de zorgverzekeraar)
 • Kamer van Koophandel

Heb je geen correspondentieadres opgegeven aan bovengenoemde instanties? Dan word je post verstuurd naar het buitenlandse adres dat – je bij je uitschrijving – bij de gemeente hebt opgegeven. Daarom is ons advies om aan alle instanties een correspondentieadres op te geven. Op de website van de Rijksoverheid kun je teruglezen welke instanties er allemaal een online koppeling hebben met de BRP.

Scenario’s

In onderstaand schema beschrijven we in vier scenario’s wat het effect van elke keuze is.

 1. Je schrijft je niet uit de BRP: je gebruikt je eigen woonadres
 2. Je schrijft je niet uit de BRP: je schrijft je in op het woonadres van iemand anders
 3. Je schrijft je niet uit de BRP: je vraagt een briefadres aan op het woonadres van iemand anders
 4. Je schrijft je wel uit de BRP: je maakt gebruik van een correspondentieadres